::

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೀಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ಬಿ.ಇಡಿ. ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಬೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
 • ಪ್ರತಿಬಾನ್ವಿತ ದಿನ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಚುನಾವಣೆ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ
 • ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಸಭೆ
 • ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  1. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ
  2. ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯ
  3. ಪ್ರತಿರೂಪ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಾಠಗಳು
 • ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು / ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು
 • ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
 • ಆಂತರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ / ಕಾರ್ಯಗಾರ ಯೋಜನೆ
 • ಶಾಲಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 • ಅಂತಿಮ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  1. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
  2. ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂದಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ
  3. ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ / ಭೇಟಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂಧ್ಯಾ
 • ಸಮುದಾಯ ಜೀವನ ಶಿಬಿರ
 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ
 • ಗಣಕಯಂತ್ರ / ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ
 • ನವೀನ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು
 • ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ
 • ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ