::

ಸಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹ-ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

 • ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಗಳ ಆಚರಣೆ
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ
  • ಪರಿಸರ ದಿನ
  • ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ
  • ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ
  • ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ
  • ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
  • ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
 • ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 • ಸಮುದಾಯ ಜೀವನೋಪಾಯ ಶಿಬಿರ
 • ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್
 • ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು